หลักสูตร Microsoft Office (Advanced) อบรมวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563

อบรมวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 50 เครื่อง)

วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช