ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์​เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์