Google Photo

Google เพิ่งจะแจ้งปรับนโยบายการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของ Google Photos มาครับ

เดิมที Google Photos จะคิดโควต้าพื้นที่จัดเก็บภาพเฉพาะการจัดเก็บคุณภาพต้นฉบับ (original) เท่านั้น จะไม่คิดโควต้าเก็บภาพคุณภาพสูง (high quality)

แต่นโยบายใหม่ของ Google จะเริ่มคิดโควต้าพื้นที่กับการจัดเก็บภาพคุณภาพสูงด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป มีเงื่อนไข ข้อยกเว้นอยู่บ้าง รายละเอียดอ่านได้จากลิงก์ [1] และ [2] ครับ

สำหรับ มข. เรา บัญชีผู้ใช้ @kku.ac.th และ @kkumail.com แทบจะไม่มีผลกระทบอะไรเลย บัญชีเราทุกคนเป็นแบบ Education มีพื้นที่จัดเก็บได้ **ไม่จำกัด** อยู่แล้ว ไม่ว่าจะคิดหรือไม่คิดโควต้าอะไรก็ตาม ยังไงพื้นที่จัดเก็บทุกคนก็จะไม่มีวันเต็มครับ

และเพราะเราใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดนี่เอง มข. ถึงมีนโยบายให้ใช้งาน @kkumail.com ได้ **ตลอดชีวิต** แม้จะจบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามก็ยังสามารถใช้งาน @kkumail.com ต่อไปได้เรื่อย ๆ ครับ

สำหรับการใช้ Google Photos เราแนะนำกระทั่งให้ติดตั้ง Google Photos บน iOS/Android แล้ว sign-in ด้วยบัญชีผู้ใช้ใช้ @kku.ac.th / @kkumail.con ตั้งให้ sync ภาพต้นฉบับบนมือถือไปเก็บใน Cloud ของ Google Photos ไว้เลย จะได้คุณภาพดีกว่าแบบคุณภาพสูง ทีนี้ มือถือพัง หาย หรือลบภาพใน mem ของมือถือทิ้ง ก็ไม่ต้องกลัวว่าภาพที่เก็บไว้จะหายกันอีกแล้ว

[1] https://blog.google/products/photos/storage-policy-update/

[2] https://workspaceupdates.googleblog.com/…/changes-to…