ติดต่อ

แผนที่ตั้งสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42001,46123-4
โทรสาร 043-202351
หมายเลขภายใน มข. 42001, 46123-4
อีเมล bit@kku.ac.th  รายชื่อบุคลากร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล์