สัญลักษณ์ของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            ตราสัญลักษณ์สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นรูป 3 เหลี่ยมโดยมีต้นแบบมาจากตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งออกเป็น 3 สี และมีความหมายถึงการรวมตัวกันของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วิทยา (PHILOSOPHY) จริยา (ETHICS) และปัญญา (WISDOM) โดยทุกองค์ประกอบได้ตีความและเชื่อมโยงรวมกันอย่างลงตัวเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เปรียบเสมือนการเติมเต็มและการดูแลด้านเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย

  • สีฟ้า หมายถึง วิทยาการแห่งองค์ความรู้ ความมั่นคง น่าเชื่อถือและปลอดภัย (Information Technology)
  • สีเหลือง หมายถึง จริยาอันบริสุทธิ์ อบอุ่นและมองโลกในแง่บวก (Smart Behavior)
  • สีม่วง หมายถึง สติปัญญาและความสง่างาม (Digital Intelligence)

 

Mascot ของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

ดีทีบอย

 

ดีทีเกิร์ล
  • ดีทีบอยและดีทีเกิร์ล (DT Boy and DT Girl) ตัวแทนของความทันสมัยและความรวดเร็วฉับไว ได้แรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ที่สื่อถึงเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีลวดลาย “ลายขิด” ที่สื่อถึงวัฒนธรรมอีสานและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โอดี้
ดิจิโต้
เทคโน่
  • โอดี้ ดิจิโต้ และ เทคโน่ 3 ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยี ตัวแทนของความกระตือรือร้นและมีไหวพริบด้านดิจิทัล ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ที่สื่อถึงเทคโนโลยีดิจิทัล